עיכוב בקבלת כספי הפיצויים – האם חוקי?

אחת השאלות הנפוצות ביותר בפורומים העוסקים בפיצויי פיטורים, נוגעת לעיכובים ודחיות בקבלת כספי פיצויי הפיטורים. "פוטרתי לפני חודשיים ועד היום לא קיבלתי את הפיצויים, האם תקין"? השאלה חוזרת על עצמה, בווריאציות רבות, ועל-כן ראוי לדעת ולהבין את התהליך הנדרש לשם קבלת כספי הפיצויים.

ראשית, צריך לומר כי כספי הפיצויים של העובד המפוטר מגיעים בדר"כ משני מקורות – האחד, מהכספים שנצברו עבורו בקופת הפנסיה שבחברת הביטוח, והשני, ישירות מכיסו של המעסיק.

מאז שנת 2008, קיימת חובה אצל כלל המעסיקים במשק, כלפי כלל העובדים במשק, להפריש סכומים שונים לפנסיה עבור העובד, וכן להעביר לקופת הפנסיה חלק מכספי הפיצויים של העובד, מידי חודש בחודשו. מאז שנת 2014 ואילך חובת ההפרשה לקופת הפנסיה מסתכמת כך: 5.5% מופרשים משכרו של העובד, 6% מופרשים מכיסו של המעסיק ומנותבים לתגמולים (דהיינו לפנסיה), ועוד 6% מופרשים מכיסו של המעסיק ומנותבים לפיצויים.

ראוי לומר כי ישנם מקומות עבודה בהם מונהגים הסדרים טובים יותר, בין בחוזים אישיים ובין בהסכמים קיבוציים או בצווי הרחבה, בהם ההפרשות השונות הינן בשיעורים גבוהים יותר. הפרשה בגובה של 8.33% לפיצויים נחשבת להפרשה הגבוהה ביותר, שכן היא משקפת את מקסימום הצבירה האפשרית לפיצויי פיטורים (- כדי לחסוך משכורת אחת בשנה, יש לחסוך כל חודש 8.33 אחוזים מהשכר).

ואולם, גם חיסכון של 8.33% מהשכר לאורך כל שנות העבודה לא בהכרח יכסה את מלוא הפיצויים שיגיעו  לעובד בעת פיטוריו, שכן אם משכורתו של העובד עלתה במשך השנים, הרי את הפיצויים מחשבים לפי המשכורת האחרונה כפול מספר שנות הוותק, אך את ההפרשות לפיצויים לא מתקנים רטרואקטיבית לאורך השנים.

יוצא, אם כן, שבעת הפיטורים יש לערוך חישוב של הפיצויים ולבדוק כמה מתוכם צבורים כבר בקרן הפנסיה. את ההפרש, היתרה, אמור המעסיק לשלם לעובד מכיסו.

לכאורה, החוק קובע כי המעסיק צריך לשלם את פיצויי הפיטורים מייד עם תום יחסי העבודה בין הצדדים וגם 15 הימים הראשונים שלאחר מכן אינם נחשבים לימי הלנה. אך בפועל, בפרקטיקה, זה כמעט אף פעם לא קורה. התהליך של תשלום פיצויי הפיטורים יכול לקחת בין חודש לחודשיים, ולעיתים אף יותר, לכן צריך לנשום עמוק, להתאזר בסבלנות ובאסרטיביות, "ולנדנד" לחברת הביטוח עד אשר הכסף מגיע לחשבון הבנק שלכם.

בשלב הראשון, על המעסיק לבדוק בקופת הפנסיה מהו הסכום הסופי והמעודכן של הפיצויים, שצבור בקופה. לשם כך עליו לקבל מחברת הביטוח ממסמך הנקרא "טופס עזר ל- 161" או "טופס הכנה ל- 161". בטופס הזה, מגלה חברת הביטוח למעסיק מהו הסכום שהיא מבקשת שיירשם בטופס ה- 161 כסכום שצבור בקופתה.

הסבר קצרצר על טופס 161 – זהו הטופס שאיתו ניגשים לפקיד השומה על מנת להפיק אישורים על פטור ממס או לחילופין, על גובה המס שיש לנכות מן הפיצויים. לרוב, פיצויי פיטורים הם פטורים ממס, אך זאת עד לתקרת שכר של כ- 12,300 ₪ לשנה. מי שהשתכר יותר משכר זה, צפוי להיות מחוייב במס על סכומי הפיצויים אשר עולים על 12,300 ₪ לשנה. המעסיק הוא זה שעורך את טופס ה- 161 וחותם עליו, ומוסר אותו לידי העובד. בטופס יש לציין במדוייק מהו סכום הפיצויים המשולם לעובד, כמה מתוכו מגיע מחברת הביטוח וכמה מתוכו מגיע מכיסו של המעסיק.

עריכת טופס ה- 161 עשויה להתארך עד לחודש ימים, שכן המעסיק צריך להעביר לקופת הפנסיה את ההפרשה האחרונה של החודש האחרון, ולהמתין לקבלת טופס ההכנה ל- 161 המעודכן.

בנוסף לטופס ה- 161, על המעסיק לשלוח לחברת הביטוח "מכתב עזיבה" או "מכתב שחרור", בו מאשר המעסיק לחברת הביטוח כי העובד חדל לעבוד אצלו וכי הוא מבקש לשחרר לעובד את קופת הפנסיה. ראוי לציין ולהדגיש, כי מעסיק אשר העביר לחברת הביטוח "מכתב שחרור" בתוך 15 ימים מיום סיום יחסי עובד-מעסיק, יצא ידי חובתו בכל הקשור לתשלום הפיצויים הצבורים בקופה.

על-כן, כשיש בלבכם ספקות לגבי התהליך של שחרור הפיצויים, השאלה הראשונה שיש לברר בחברת הביטוח היא – האם נמסרו לה טופס ה- 161 וכן מכתב השחרור.

אם המסמכים הללו כבר מצויים בידי חברת הביטוח, הדרך לשחרור הכספים היא קצרה. אם לא, יש לחזור אל המעסיק ולדרוש ממנו כי יעביר את המסמכים הללו לידיכם ולידי חברת הביטוח.

עם קבלת טופס ה- 161 יש לגשת לפקיד השומה, כאמור, להוציא את אישורי המיסים, ולאחר מכן להמציא את אישורי המיסים לחברת הביטוח ולמעסיק. חברת הביטוח תבקש מכם למלא בקשה לשחרור כספי הפיצויים (בדר"כ ע"י מילוי טופס של חברת הביטוח), למלא את פרטי חשבון הבנק, ולהמתין בסבלנות לכסף. לחברת הביטוח יש 30 ימים, עפ"י חוק, להעביר לכם את הכסף, מרגע שקיבלה לידיה את כל המסמכים הצריכים לכך.

המעסיק, מצידו, אמור לשלם לכם את החלק שלו ישירות לידיכם. נהוג לעשות זאת במסגרת תלוש השכר האחרון, כאשר אין מנכים מס הכנסה מהפיצויים, אלא רק בהתאם לאישורי המיסים הנ"ל.

מעסיק אשר אינו מעביר לחברת הביטוח את מכתב השחרור בתוך 15 ימים, ואינו משלם לעובד את חלקו בכספי הפיצויים בתוך 15 ימים, עשוי להיות חשוף לסנקציה של הלנת פיצויי פיטורים. ואולם, מדובר בסנקציה חריפה ביותר, שבתיה"ד לעבודה אינם נוהגים לפסוק אותה, אלא אם כן מוכח כי מדובר במקרה קיצוני של הלנה מתמשכת, מצד מעסיק שלא שילם פיצויים ו/או לא מסר מכתב שחרור למרות שנדרש לכך פעם אחר פעם וסירב מטעמים בלתי מוצדקים.

יש לומר, כי אין שום חובה למשוך את כספי הפיצויים מתוך קרן הפנסיה. למעשה, עדיף להשאיר אותם שם ולא לגעת בהם. משיכת כספי הפיצויים מהקופה מרוקנת מהקופה סכומים נכבדים, המגיעים לכ- 1/3 מן הסך הכולל שבקופה וחבל, כי אתם תצטרכו את הכספים האלה כשתגיעו לגיל זיקנה. השארת הכספים בקופה מבטיחה שהם ימשיכו להישאר שם ולצבור ריביות עד שתגיעו לגיל הפרישה.

אז עכשיו, כשאתם מצויידים בהסבר מפורט של כל התהליך, מי נגד מי כמה ולמה, אתם מבינים שיש כאן לא מעט פרוצדורה והרבה דברים בדרך, שלא קורים, אלא אם כן גורמים להם לקרות. כעת אתם יכולים לנהל את התהליך ולפנות למי שצריך, מתי שצריך, ולבקש את כל מה שצריך לבקש כדי לסיים את התהליך בזריזות וביעילות.